Junta directiva

L’actual Junta Directiva està formada per les següents persones: