Reglaments

La present Normativa de Reglament Intern del Club de Bàsquet Vilanova del Vallès va ser aprovada en reunió extraordinària de la Junta Directiva celebrada el dia 12 de juny de 2006.

Aquesta Normativa s’aplicarà a partir de l’inici de la temporada 2006/2007.

Si hi hagués alguna proposta de modificació d’algun dels punts de la present Normativa per part d’algun membre de la Junta Directiva, aquesta es tractaria en reunió extraordinària, a proposta del President/a o quan hi hagi almenys un terç dels membres que ho sol·licitin, tal i com queda establert en els Estatuts de l’entitat. En cas de produir-se qualsevol modificació, on seria necessària la majoria simple dels vots dels assistents de la Junta Directiva, s’actualitzaria de nou aquest document.

NORMES DE COMPORTAMENT
FILOSOFIA

 • Volem que els nois i les noies compaginin en tot moment els estudis i el bàsquet. Aquest ha de ser el complement ideal per a la formació integral del noi i de la noia.
 • La persona ha d’estar sempre per davant del jugador. Hem de formar, per tant, en primer lloc persones. No ens complau la idea de treballar amb bons jugadors/jugadores que no siguin millors persones.
 • Volem oferir als jugadors/jugadores un treball tècnic, seriós i de qualitat, però a la vegada lúdic i divertit. És important que els jugadors i les jugadores s’ho passin bé.
 • Volem ajudar a que els jugadors i les jugadores aprenguin a cooperar i respectar als altres i les seves opinions, així com les regles.
 • Volem ajudar a adquirir tot un seguit d’hàbits esportius que afavoreixin un estil de vida saludable i contribueixin a adquirir una bona educació esportiva.
 • Volem que els jugadors i les jugadors es relacionin amb nous companys i companyes en l’entorn esportiu, que facin noves amistats, i que entenguin la idea del treball en equip.
 • Hem de voler i saber aprendre. Escoltar, raonar, participar, practicar fort i, sobretot, disfrutar i passar-s’ho bé.

  NORMATIVA DELS JUGADORS I LES JUGADORES DURANT ELS ENTRENAMENTS
 • Cal ser puntual als entrenaments. L’hora fixada d’inici de l’activitat és l’hora en la que comença l’entrenament, i tant els jugadors/es com l’entrenador/a han d’estar tots a la pista degudament preparats i equipats amb roba esportiva. El Club només es farà responsable dels jugadors i les jugadores durant el període fixat d’entrenament, incloent-hi els quinze minuts per dutxar-se un cop finalitzat aquest.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • És obligatori portar en els entrenaments un calçat d’esport de bàsquet, diferent del que s’utilitza per anar pel carrer.
 • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • En cas de no poder assistir als entrenaments, s’ha de comunicar a l’entrenador/a, sempre que sigui possible, al director/a tècnic/a, al coordinador/a, o a algun membre de la Junta Directiva.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • En cas de retard, el jugador/la jugadora haurà de demanar disculpes al seu entrenador/a i esperar que aquest/a li doni el permís per entrar a pista.
 • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • És recomanable que els jugadors/es lesionats assisteixin als entrenaments, per dur a terme el treball teòric o altres tasques que indiqui l’entrenador/a.
  És molt important, abans de cada entrenament, que els jugadors/les jugadores es posin correctament els mitjons d’esport de cotó, i que es lliguin correctament les sabatilles específiques de bàsquet. En cap cas es posaran ni es trauran les sabatilles sense descordar.
  Cal respectar tot i tothom, entrenadors/es, companys i companyes, responsables de les instal·lacions, les pròpies instal·lacions i el material que s’utilitzi en els entrenaments. En cap cas es xutaran les pilotes de bàsquet.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta greu.
 • Durant tot el temps destinat a l’entrenament cal estar atents a les explicacions de l’entrenador/a, prestant molta atenció i no distreure’s.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Els jugadors i les jugadores en cap cas es poden absentar de l’entrenament si no és amb el permís explícit de l’entrenador/a.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta molt greu.
 • Durant l’entrenament, si no és per una causa de força major i que compti amb l’autorització de l’entrenador/a, els jugadors/les jugadores no poden parlar amb cap persona aliena a l’equip. Sempre s’hauran d’esperar fins a la finalització.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • A l’hora d’escalfar i estirar ho farà sempre tot el grup junt. Cal fer-ho amb molta cura, ja que són molt importants i beneficiosos.
  Els jugadors/les jugadores podran beure aigua quan l’entrenador/a ho autoritzi. Es tindrà sempre la màxima cura per no mullar la pista.
  No està permès l’ús d’arracades, rellotges, polseres, cadenes, anells o qualsevol altre objecte amb els quals ens puguem fer mal o puguem fer mal als companys/les companyes durant l’entrenament.
  En cas de portar cabell llarg, s’ha de dur degudament recollit a l’hora dels entrenaments.
  Durant l’entrenament, sempre que l’entrenador/a sol·liciti la presència dels jugadors/les jugadores, aquests/es aniran al primer avís fins al lloc indicat.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Si un jugador/a no fa cas de l’entrenador/a, podrà ser exclòs/a de l’entrenament durant aquell dia, però romandrà en la pista. Si l’actitud no fos l’adequada de forma reiterada, l’entrenador/a ho comunicarà a la Junta Directiva, la qual prendrà les decisions disciplinàries que cregui adients, incloent-hi la possibilitat de l’expulsió definitiva de l’entitat.
  Al finalitzar l’entrenament, els jugadors/les jugadores ajudaran a recollir i guardar en el lloc corresponent el material utilitzat.
  És obligatori dutxar-se després de cada entrenament. El temps màxim de dutxa serà de quinze minuts.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Cal vetllar per tal de mantenir els vestidors nets, i ser respectuós/a amb els altres companys/companyes.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta greu.
 • Cal complir en tot moment les normes establertes en el Pavelló d’Esports.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta greu.
 • Cal, per sobre de tot, gaudir del bàsquet durant els entrenaments.

ACUMULACIÓ DE FALTES

2 faltes lleus = 1 falta greu
2 faltes greus = 1 falta molt greu
2 faltes molt greus = Expulsió de l’entitat

NORMATIVA DELS JUGADORS I LES JUGADORES DURANT ELS PARTITS

 • En cas de no poder assistir als partits, s’ha de comunicar a l’entrenador/a, al director/a tècnic/a, al coordinador/a o a algun membre de la Junta Directiva.
  • No complir aquest norma es considerarà com una falta greu.
 • En cas de retard, el jugador/a haurà de demanar disculpes al seu entrenador/a i esperar que aquest/a li doni el permís per entrar a pista.
  • No complir aquest norma es considerarà com una falta lleu.
 • És recomanable que els jugadors/les jugadores lesionats/des assisteixin als partits.
  És molt important abans de cada partit que els jugadors es posin correctament els mitjons d’esport de cotó, i que es lliguin correctament les sabatilles específiques de bàsquet. En cap cas es posaran ni es trauran les sabatilles sense descordar.
  És obligatori portar als partits un calçat d’esport de bàsquet, diferent del que s’utilitza per anar pel carrer.
  És obligatori l’ús de les samarretes que es donen a principi de temporada en tots els partits.
  Durant el partit, els jugadors/les jugadores en cap cas es podran absentar de la banqueta, si no és amb el permís explícit de l’entrenador/a, ni tampoc per anar a parlar amb el públic. Sempre caldrà esperar fins a la finalització.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Durant els partits, els jugadors/les jugadores que estiguin a la banqueta estaran atents al joc dels companys i a les instruccions que pugui donar l’entrenador/a. En cap cas les instruccions vindran donades des de la grada. A més a més no podran parlar amb cap persona que no pertanyi al grup.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • A l’hora d’escalfar i estirar ho farà sempre tot el grup junt. Cal fer-ho amb molta cura ja que són molt importants i beneficiosos.
  Els jugadors, quan beguin aigua, tindran molta cura per no mullar la pista.
  No està permès l’ús d’arracades, rellotges, polseres, cadenes, anells o qualsevol altre objecte amb els quals ens puguem fer mal, o puguem fer mal als companys/les companyes i als membres de l’altre equip durant els partits.
  En cas de portar cabell llarg, s’ha de dur degudament recollit a l’hora dels partits.
  No s’admetrà un comportament antiesportiu envers els àrbitres, els entrenadors/es ni els jugadors/es contraris durant els encontres.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta molt greu.
 • Queda totalment prohibit als jugadors/les jugadores anar a la taula dels anotadors durant els partits, excepte indicació expressa de l’entrenador/a.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Al començar i al finalitzar els partits tots els jugadors/les jugadores, sense cap excepció, donaran la mà als membres de l’equip contrari.
  En els partits que es juguin a Vilanova del Vallès, els jugadors/les jugadores que juguin el primer encontre ajudaran a muntar tot el necessari per a la seva disputa, i els últims en jugar ajudaran a recollir i guardar en el lloc corresponent el material utilitzat.
  Si un jugador/a mostra una actitud poc esportiva durant els partits, podrà ser exclòs/a temporalment o, inclús de forma definitiva de l’entitat, si la Junta Directiva així ho cregués oportú després d’haver estudiat els fets
  És obligatori dutxar-se després de cada partit. El temps màxim de dutxa serà de quinze minuts.

  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta lleu.
 • Cal vetllar per tal de mantenir els vestidors nets, i ser respectuós/a amb els companys/companyes.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta greu.
 • Cal complir en tot moment les normes establertes en el Pavelló d’Esports.
  • No complir aquesta norma es considerarà com una falta greu.
 • Cal, per sobre de tot, gaudir del bàsquet durant els partits.

ACUMULACIÓ DE FALTES

2 faltes lleus = 1 falta greu
2 faltes greus = 1 falta molt greu
2 faltes molt greus = Expulsió de l’entitat

RELACIÓ AMB ELS PARES DURANT ELS ENTRENAMENTS

 1. És obligatori que els seus fills/es assisteixin a tots els entrenaments i, en cas de no poder-ho fer, cal que ho notifiquin a l’entrenador/a, al director/a tècnic/a, al coordinador/a, o a algun membre de la Junta Directiva.
 2. És important que assisteixin a les reunions que es convoquin, tant les generals com les de l’equip del seu/a fill/a.
 3. Cal tenir respecte a l’entrenador/a, als jugadors/es del propi equip, i inculcar-lo als fills/es.
 4. No es pot parlar amb el propi/a fill/a ni amb l’entrenador/a durant l’entrenament. L’entrenador/a és el màxim responsable del grup dins la pista. Per tant, cal respectar el seu treball i sempre esperar que acabi.
 5. Els pares no baixaran a la pista durant el temps d’entrenament.
 6. Hi haurà exposat en el tauler d’anuncis l’horari d’atenció a les famílies per a qualsevol dubte o aclariment.

RELACIÓ AMB ELS PARES DURANT ELS PARTITS

 •  És obligatori que els seus fills/es assisteixin a tots els partits, excepte per una causa justificada. En aquest cas, es notificarà amb suficient antelació a l’entrenador/a, al director/a tècnic/a, al coordinador/a o a algun membre de la Junta Directiva.
 • Cal tenir respecte a l’entrenador/a, als jugadors/es del propi equip, als equips contraris, als àrbitres i al públic, i inculcar-lo als fills/es.
 • Durant els partits no influiran en el seu fill/a, ni amb els altres jugadors/es, ni amb l’entrenador/a. L’entrenador/a és el màxim responsable del grup dins la pista. Per tant, cal respectar el seu treball i sempre esperar que acabi.
 • No haurien en cap cas de coaccionar l’àrbitre durant la disputa dels partits, per tal de no influir en el comportament dels jugadors/les jugadores i no malmetre la imatge del club.